acbadminton.com

بدمینتون

تقریباً هر شخصى مى تواند به کمک یک راکت سبک وزن بدمینتون و ضربه زدن به توپى از روى تور از این بازى لذت بخش استفاده کند. .

ادامه مطلب

قوانین در بدمینتون

نخستین بار قوانین این بازى درسال ۱۸۷۷ نوشته شد و طى چند سال شکل زمین بازى تغییراتى کرد تا اینکه در سال ۱۹۰۱ زمین رسمى بدمینتون به شکل مستطیل فعلى تثبیت شد. 

ادامه مطلب

آیا می دانید؟

طول كلي زمين براي بازي انفرادي 13.4 متر است كه 6.7 متر آن در هر يك از اطراف تور قرار مي گيرد .  

ادامه مطلب

افراد میهمان

ما 50 مهمان و 3 عضو آنلاین داریم

خبرنامه ماهیانه